SME VČELNICA JUR

Veríme, že naša činnosť bude mať popri blahodárnom vplyve na okolitú prírodu činnosťou pracovitých včiel aj osvetovú stránku. Edukačnou činnosťou laickej verejnosti sa snažíme zvýšiť povedomie v oblasti činnosti včiel a o ich nenahraditeľnej úlohe v udržaní zdravia našej planéty.

Naša vízia

Našou víziou do budúcnosti je zvýšenie povedomia a informovanosti o potrebe a význame včely medonosnej a prebudenie záujmu u ľudí. Radi by sme vytvorili priestor, kde by ste sa oboznámili so základmi včelárenia a v prípade záujmu dostali príležitosť vykonať aj základné prehliadky a úkony v úľoch. Ďalším krokom by mohli byť tzv. adoptované úle, kde by boli naše úle umiestnené do vaších priestorov a záhrad, pričom by bola celá starostlivosť a pravidelné prehliadky vykonávané našími ľuďmi.

V súčasnosti sa staráme o včelstvá v troch lokalitách v Levickom okrese.

Stručná história naších aktivít

Máj, 2022

Zahájenie jednoduchej osvety a sprístupnenie priestoru včelnice pre záujemcov.

2021

Rozširovanie včelstiev na oboch stanoviskách.

Máj, 2020

Vybudovanie druhého stanoviska so včelami.

2018-2019

Zväčšenie priesorov včelnice a intenzívna práca na rozširovaní včelstiev.

Jún, 2017

Zriadenie prvej včelnice.

Jún, 2016

Zadováženie prvých úľov v priestoroch záhrady a intenzívne štúdium na vlastných chybách 🙂

2015

Navštevovanie “kurzov” včelárenia u včelára – kamaráta.